I. Quy trình POS-01 Quy trình mở/đóng ca

  1. Mở ca

Giao diện đăng nhập khi truy cập link sử dụng pos

blank

Giao diện quản lý sau khi nhập account và password

blank
  • Chuyển ngôn ngữ sang Tiếng Việt:

Nhấp chuột vào khu vực hiển thị tên người sử dụng. Sau đó chọn “Profile”

blank

Tại giao diện Profile: Tìm mục “Language” và chọn “Vietnamese”

blank

Sau khi đã chọn xong ngôn ngữ di chuyển xuống cuối trang và chọn: “Update”

blank

Để vào giao diện POS để bán hàng chọn: Bán/POS

blank

Sau khi chọn POS chúng ta nhập tiền cash và chọn “Mở đăng ký”

blank

Giao diện bán hàng sau khi chúng ta vào POS

blank
  • Đóng ca

Để đóng ca chúng ta chon dấu “x” màu đỏ bên góc phải màn hình

blank

Sau khi chọn đóng ca, hệ thống sẽ xuất báo cáo của ca vừa bán

blank

Chúng ta xuống cuối trang báo cáo và nhập các thông tin sau:

  • Tổng tiền mặt: hệ thống sẽ tự điền thông tin tiền mặt theo thông số có trên hệ thống. Nếu số tiền mặt này dúng với tiền mặt chúng ta đang giữ thì chúng ta để nguyên. Nếu khác thì nhập theo số thực tế chúng ta đang có.
  • Tổng thanh toán qua thẻ; Tổng thanh toán qua séc: tương tự như trên hệ thống cũng sẽ tự điền nếu chúng ta có thanh toán bằng những hình thức này. Nếu không có thì điền 0.
  • Sau đó chúng ta chọn “Đóng đăng ký”
blank

Sau khi đóng đăng ký chúng ta sẽ quay về màn hình quản lý ban đầu

blank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *