V. Quy trình POS-03 Quy trình đổi/trả hàng

Chọn mục “Bán”/ “Tất cả bán hàng”

blank

Sau đó nhập số hóa đơn của khách cần đổi trả

blank

Sau đó chọn mục “Các thao tác”

blank

Tiếp theo chọn “Trả hàng”

blank

Tại giao diện trả hàng nhập số lượng hàng khách muốn trả:

blank

Trong mục “Loại giảm giá” chọn “Phần trăm” hoặc “Phí cố định” để điều chỉnh giá trị món hàng mà khách trả lại. Tùy tình hình hàng của khách trả để đánh giá giá trị món hàng đó theo yêu cầu của cty. Nếu khách trả hàng mới thì không cần thao tác bước này.

Sau cùng nhấn “Lưu”

blank

Sau khi nhấn “Lưu” hệ thống sẽ hỗ trợ in phiếu trả hàng cho khách

blank

Quay trở lại giao diện “Tất cả bán hàng” lúc này hóa đơn sau khi đổi trả sẽ xuất hiện dấu mũi tên màu đỏ.

blank

Để kiểm tra và hoàn tất giao dịch trả hàng chúng ta chọn “Bán”/ “Danh sách trả hàng”

blank

Tại giao diện trả hàng chúng ta sẽ thấy hóa đơn vừa làm thao tác trả hàng. Lúc này thao tác trả hàng chưa hoàn tất. Để hoàn tất thao tác này trong khu vực” Trạng thái thanh toán” chúng ta chọn hóa đơn đang làm thao tác đổi trả. Lúc này hóa đơn đang có trạng thái là “Chưa thanh toán” chúng ta nhấp chuột vào đó.

blank

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện thanh toán. Lúc này chúng ta chọn “Thêm thanh toán”

blank

Tiếp theo trong mục “Tài khoản thanh toán” chọn tài khoản đã được cấu hình cho POS của mình sau đó nhấn “Lưu”

blank

Sau khi chọn “Lưu” trạng thái thanh toán của đơn hàng sẽ chuyển về “Đã thanh toán” Lúc này chúng ta mới hoàn tất thao tác trả hàng và hoàn tiền cho khách.

blank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *