Showing 1–24 of 33 results

Dụng cụ điện cầm tay

Cần xịt áp lực cao Oshima

1,468,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-1250

2,378,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-500SM

857,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-560SM

1,233,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-710

1,478,000

Máy bào Oshima

Máy bào OSHIMA MB-850

1,747,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-950

1,800,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy cắt gạch Oshima C1230

1,104,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Cưa Dĩa OSHIMA CD 1

1,521,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Cưa Dĩa OSHIMA CD 2

2,549,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy hàn ống nhựa Oshima MHN 42

1,126,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy hàn ống nhựa Oshima MHN 43

1,640,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Khoan Oshima K450

783,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Khoan Oshima K550

860,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Khoan Oshima K600

935,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 LD

1,018,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 LD-K

1,233,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 SD

1,104,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 SD-K

1,318,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 TD

1,200,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 TD-K

1,371,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP18 SD

1,575,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP18 SD-K

2,014,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP21 TD

1,843,000