Showing 1–24 of 33 results

Dụng cụ điện cầm tay

Cần xịt áp lực cao Oshima

1,467,780

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-1250

2,264,400

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-500SM

816,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-560SM

1,173,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-710

1,407,600

Máy bào Oshima

Máy bào OSHIMA MB-850

1,662,600

Dụng cụ điện cầm tay

Máy bào OSHIMA MB-950

1,713,600

Dụng cụ điện cầm tay

Máy cắt gạch Oshima C1230

1,050,600

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Cưa Dĩa OSHIMA CD 1

1,448,400

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Cưa Dĩa OSHIMA CD 2

2,427,600

Dụng cụ điện cầm tay

Máy hàn ống nhựa Oshima MHN 42

1,071,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy hàn ống nhựa Oshima MHN 43

1,560,600

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Khoan Oshima K450

744,600

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Khoan Oshima K550

816,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy Khoan Oshima K600

887,400

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 LD

969,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 LD-K

1,173,000

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 SD

1,050,600

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 SD-K

1,254,600

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 TD

1,142,400

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP12 TD-K

1,305,600

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP18 SD

1,499,400

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP18 SD-K

1,917,600

Dụng cụ điện cầm tay

Máy khoan pin Oshima KP21 TD

1,754,400