Showing all 9 results

Máy hàn điện Oshima

Máy hàn Oshima ARC 205

3,139,000

Máy hàn điện Oshima

Máy hàn Oshima IGBT SM 250

3,032,000

Máy hàn điện Oshima

Máy hàn Oshima MOS 250N

4,681,000

Máy hàn điện Oshima

Máy hàn Oshima Mosfet SM 200

2,861,000

Máy hàn điện Oshima

Máy hàn Oshima Mosfet SM 250

3,128,000

Máy hàn điện Oshima

Máy hàn Oshima S MOS 200N

4,906,000

Máy hàn điện Oshima

Máy hàn Oshima S MOS 250N

5,441,000