III. Chi phí

  1. Thao tác dành cho cửa hàng

Chọn “Chi phí”/ Danh sách chi phí/ Thêm Hoặc chọn Thêm chi phí

blank

Tiếp theo tại phần: “Vị trí kho/ Điểm bán” chọn tên cửa hàng mà mình đang quản lý.

blank

Chọn loại chi phí phù hợp

blank

Tại phần người nhận chọn tên của người liên quan đến chi phí. Nếu đây là chi phí vận hành cửa hàng (điện, nước….) thì chọn tên chủ cửa hàng hoặc tên cửa hàng có trong danh sách

blank

Chọn loại thuế

blank

Sau đó nhập số tiền.

Tại phần đính kèm tài liệu, chúng ta sẽ đính kèm các giấy tờ hoặc chứng từ liên quan đến phần chi phí mà chúng ta đã chi cho cửa hàng.

Sau đó chúng ta chọn Lưu

blank

Sau khi lưu hệ thống sẽ quay về Danh sách chi phí, lúc này trạng thái thanh toán của phiếu chi vừa tạo sẽ có trạng thái Chưa thanh toán. Tới đây là chúng ta hoàn tất thao tác tạo phiếu chi của cửa hàng mình quản lý. Phần duyệt chi sẽ do kế toán quyết định.

blank
  • Tháo tác dành cho Kế toán

Tương tự nhân viên kế toán cũng vào mục chi phí, chọn danh sách chi phí. Trong giao diện quản lý phiếu chi chọn phiếu chi cần duyệt, sau đó trong phần trạng thái thanh toán chọn “Chưa thanh toán”

blank

Trong giao diện Xem thanh toán chúng ta chọn “Thêm thanh toán”

blank

Trong giao diện thanh toán chúng ta chọn phương thức thanh toán và tài khoản thanh toán. Đây là tài khoản của cửa hàng. Sau khi duyệt chi phần chi phí được cửa hàng đề xuất sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản này. Sau đó chúng ta chọn Lưu

blank

Sau khi chọn Lưu tương đương chúng ta đã duyệt chi cho phiếu chi mà cửa hàng tạo. Tới đây là chúng ta hoàn tất thao tác duyệt chi cho cửa hàng.

blank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *