VIII. Tạo giảm giá chiết khấu

Trong mục Bán chọn Giảm giá

blank

Giao diện hiện tại sẽ hiển thị các loại giảm giá mà cửa hàng mình đang quản lý. Giảm giá do cấp tài khoản cao hơn tạo sẽ không hiển thị.

blank

Sau khi vào giao diện giảm giá chúng ta chọn “Thêm” để tạo 1 chương trình giảm giá mới. Với những chương trình giảm giá cũ chúng ta có thể chọn “Chỉnh sửa”

Tiếp theo trong giao diện Thêm giảm giá, chúng ta nhập tên chương trình giảm giá. Sau đó chọn thương hiệu, nếu không chọn hệ thống sẽ mặc định chọn tất cả thương hiệu.

blank

Sau khi chọn xong thương hiệu tiếp theo chọn Danh mục. Cũng tương tự như thương hiệu nếu không chọn hệ thống sẽ mặc định là chúng ta chọn tất cả.

blank

Danh mục xong tiếp theo chúng ta chọn địa điểm áp dụng chương trình khuyến mãi. Nếu áp dụng cho tất cả địa điểm chúng ta chọn All, hoặc chọn cùng lúc nhiều địa điểm khác nhau để áp dụng chương trình

blank

Chọn xong địa điểm chúng ta sẽ chọn nhóm khách hàng áp dụng, khách lẻ hoặc là khách sỉ

blank

Độ ưu tiên sẽ đánh số từ 1 trở lên, số càng nhỏ độ ưu tiên càng cao

Với tổng số lượng tối thiểu: đây là số lượng tối thiểu để áp dụng khuyến mãi. Thí dụ mua ba món mới giảm 20% thì chúng ta nhập 3 vào đây

blank

Sau khi nhập số lượng món hàng để áp dụng khuyến mãi bây giờ chúng ta sẽ thiết lập chương trình khuyến mãi.

Với loại giảm giá chúng ta có 2 loại: giảm giá theo % hoặc giảm tiền trực tiếp (phí cố định)

blank

Chọn loại giảm giá xong thì nhập số % hoặc số tiền cần giảm.

blank

Với phần quà tặng: phần này là để thiết lập chương trình mua 1 món hàng hoặc nhiều món hàng nào đó sẽ được tặng 1 món hàng khác. Tại chỗ này chúng ta sẽ chọn món hàng mà chúng ta muốn tặng khi khách mua thỏa điều kiện của chương trình.

blank

Chọn quà tặng xong tiếp theo chúng ta thiết lập thời gian áp dụng chương trình khuyến mãi.

blank
blank

Hoàn tất các bước trên để chương trình có thể vận hành chúng ta phải chọn “Đang hoạt động”

Nếu chương trình áp dụng tự động (sau khi thiết lập sau khi chọn món hàng trên POS hệ thống sẽ tự trừ tiền theo chương trình mình set hoặc tự hiển thị quà tặng) chúng ta chọn “Áp dụng cho nhóm khách hàng”

blank

Phần “Is Promotion”: chọn phần này thì nhân viên phải chọn chương trình chiết khấu trên POS. Tuy nhiên phần này chỉ áp dụng cho toàn bộ hóa đơn khi bán hàng cho POS.

Hình phía dưới là đang chọn chương trình giảm giá cho toàn bộ đơn hàng

blank

Sau khi chọn xong ngoại trừ chương trình giảm giá tự động của nhóm khách hàng bây giờ tổng đơn sẽ được giảm thêm 20% sau khi chọn chương trình của Promotion

blank

Sau khi hoàn tất chúng ta chọn “Lưu”

blank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *