Oshima - Chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp các thiết bị máy móc: nông nghiệp, xây dựng, nhà cửa đời sống

coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: 65K

Giảm 65,000₫ cho toàn bộ sản phẩm • Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
Điều kiện
Giảm 65,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: 45K

Giảm 45,000₫ cho toàn bộ sản phẩm • Giá trị đơn hàng ≥ 669,000₫
Điều kiện
Giảm 45,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: 27K

Giảm 27,000₫ cho toàn bộ sản phẩm • Giá trị đơn hàng ≥ 469,000₫
Điều kiện
Giảm 27,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: 27K

Giảm 22,000₫ cho toàn bộ sản phẩm • Giá trị đơn hàng ≥ 299,000₫
Điều kiện
Giảm 22,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Bình đeo lưng Oshima 767SP (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bình đeo lưng Oshima 767SP (Hàng trưng bày)

1.950.500₫ 3.901.000₫
-50%
Bình đeo lưng Oshima 767X không cần (bơm vuông) (Hàng trưng bày)
-50%
Bình đeo lưng Oshima 768SP (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bình đeo lưng Oshima 768SP (Hàng trưng bày)

1.950.500₫ 3.901.000₫
-50%
Bình đeo lưng Oshima 768X không cần (bơm vuông) (Hàng trưng bày)
-50%
Bình đeo lưng Oshima OS20- 2CN vàng (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bình đeo lưng Oshima OS20- 2CN vàng (Hàng trưng bày)

886.000₫ 1.772.000₫
-50%
deal ngon
Giải pháp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi trâu/bò

Giải pháp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi trâu/bò

khanh phu
Thứ Sáu, 16/09/2022

Để sản lượng chăn nuôi trâu/bò đạt hiệu quả cao, ngoài việc xây dựng chuồng trại và chăm sóc trâu/bò ra, vệ sinh chuồng trại... Đọc tiếp

Giải pháp kỹ thuật xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu/bò

Giải pháp kỹ thuật xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu/bò

khanh phu
Thứ Sáu, 16/09/2022

Yêu cầu vị trí xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu/bò: Chuồng nuôi phải đảm bảo ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào... Đọc tiếp

Giải Pháp Hút Nước Thải Và Vệ Sinh Chuồng Trại: Sử Dụng Máy Bơm Nước Xăng Động Cơ Oshima

Giải Pháp Hút Nước Thải Và Vệ Sinh Chuồng Trại: Sử Dụng Máy Bơm Nước Xăng Động Cơ Oshima

khanh phu
Thứ Sáu, 16/09/2022

Máy bơm nước xăng động cơ Oshima Sử dụng máy bơm nước xăng động cơ Oshima trong cải tạo... Đọc tiếp

Giải Pháp Nguồn Nước Trong Chăn Nuôi: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Bơm Nước Trong Vệ Sinh Chuồng Trại

Giải Pháp Nguồn Nước Trong Chăn Nuôi: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Bơm Nước Trong Vệ Sinh Chuồng Trại

khanh phu
Thứ Sáu, 16/09/2022

Giải pháp nguồn nước trong chăn nuôi Trong chăn nuôi , nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nước ảnh hưởng rất... Đọc tiếp

coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: 65K

Giảm 65,000₫ cho toàn bộ sản phẩm • Giá trị đơn hàng ≥ 999,000₫
Điều kiện
Giảm 65,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: 45K

Giảm 45,000₫ cho toàn bộ sản phẩm • Giá trị đơn hàng ≥ 669,000₫
Điều kiện
Giảm 45,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: 27K

Giảm 27,000₫ cho toàn bộ sản phẩm • Giá trị đơn hàng ≥ 469,000₫
Điều kiện
Giảm 27,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: 27K

Giảm 22,000₫ cho toàn bộ sản phẩm • Giá trị đơn hàng ≥ 299,000₫
Điều kiện
Giảm 22,000₫ cho toàn bộ sản phẩm
- Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Giải pháp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi trâu/bò

Giải pháp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi trâu/bò

khanh phu
Thứ Sáu, 16/09/2022

Để sản lượng chăn nuôi trâu/bò đạt hiệu quả cao, ngoài việc xây dựng chuồng trại và chăm sóc trâu/bò ra, vệ sinh chuồng trại... Đọc tiếp

Giải pháp kỹ thuật xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu/bò

Giải pháp kỹ thuật xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu/bò

khanh phu
Thứ Sáu, 16/09/2022

Yêu cầu vị trí xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu/bò: Chuồng nuôi phải đảm bảo ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào... Đọc tiếp

Giải Pháp Hút Nước Thải Và Vệ Sinh Chuồng Trại: Sử Dụng Máy Bơm Nước Xăng Động Cơ Oshima

Giải Pháp Hút Nước Thải Và Vệ Sinh Chuồng Trại: Sử Dụng Máy Bơm Nước Xăng Động Cơ Oshima

khanh phu
Thứ Sáu, 16/09/2022

Máy bơm nước xăng động cơ Oshima Sử dụng máy bơm nước xăng động cơ Oshima trong cải tạo... Đọc tiếp

Giải Pháp Nguồn Nước Trong Chăn Nuôi: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Bơm Nước Trong Vệ Sinh Chuồng Trại

Giải Pháp Nguồn Nước Trong Chăn Nuôi: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Bơm Nước Trong Vệ Sinh Chuồng Trại

khanh phu
Thứ Sáu, 16/09/2022

Giải pháp nguồn nước trong chăn nuôi Trong chăn nuôi , nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nước ảnh hưởng rất... Đọc tiếp

Bình đeo lưng Oshima 767SP (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bình đeo lưng Oshima 767SP (Hàng trưng bày)

1.950.500₫ 3.901.000₫
-50%
Bình đeo lưng Oshima 767X không cần (bơm vuông) (Hàng trưng bày)
-50%
Bình đeo lưng Oshima 768SP (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bình đeo lưng Oshima 768SP (Hàng trưng bày)

1.950.500₫ 3.901.000₫
-50%
Bình đeo lưng Oshima 768X không cần (bơm vuông) (Hàng trưng bày)
-50%
Bình đeo lưng Oshima OS20- 2CN vàng (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bình đeo lưng Oshima OS20- 2CN vàng (Hàng trưng bày)

886.000₫ 1.772.000₫
-50%
deal ngon
Gọi điện 091 1531 551
Chat Zalo