Danh mục sản phẩm

Máy Công Nghiệp

Bơm chìm Oshima OS-400 400W
-20%
OSHIMA

Bơm chìm Oshima OS-400 400W

3.392.000₫ 4.240.000₫
-20%
Bơm chìm Oshima OS-400 400W (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm chìm Oshima OS-400 400W (Hàng trưng bày)

2.120.000₫ 4.240.000₫
-50%
Bơm chìm Oshima OS-750 750W
-20%
OSHIMA

Bơm chìm Oshima OS-750 750W

5.856.000₫ 7.320.000₫
-20%
Bơm chìm Oshima OS-750 750W (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm chìm Oshima OS-750 750W (Hàng trưng bày)

3.660.000₫ 7.320.000₫
-50%
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp - 3.6/26
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp - 3.6/26

2.264.000₫ 2.830.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp - 5.4/20
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp - 5.4/20

2.264.000₫ 2.830.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp -3/18
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp -3/18

2.120.000₫ 2.650.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp -4/14
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp -4/14

2.120.000₫ 2.650.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp -6/11
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp -6/11

2.120.000₫ 2.650.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp - 3.6/21
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp - 3.6/21

1.768.000₫ 2.210.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp - 5.4/16
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp - 5.4/16

1.768.000₫ 2.210.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp -3/13
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp -3/13

1.776.000₫ 2.220.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp -4/11
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp -4/11

1.776.000₫ 2.220.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp -6/8
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp -6/8

1.776.000₫ 2.220.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -10/10
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -10/10

2.464.000₫ 3.080.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -12/8
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -12/8

2.464.000₫ 3.080.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -3/22
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -3/22

2.464.000₫ 3.080.000₫
-20%
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -3/22 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -3/22 (Hàng trưng bày)

1.540.000₫ 3.080.000₫
-50%
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -4/18
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -4/18

2.464.000₫ 3.080.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -4/18 380V
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -4/18 380V

2.666.400₫ 3.333.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -6/14
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -6/14

2.464.000₫ 3.080.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -6/14 380V
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -6/14 380V

2.666.400₫ 3.333.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -8/12
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -8/12

2.666.400₫ 3.333.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -8/12 380V
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -8/12 380V

2.464.000₫ 3.080.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3/4Hp - 3.6/16
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3/4Hp - 3.6/16

1.536.000₫ 1.920.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -10/14
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -10/14

3.256.000₫ 4.070.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -12/12
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -12/12

3.256.000₫ 4.070.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -16/9
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -16/9

3.256.000₫ 4.070.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -3/30
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -3/30

3.256.000₫ 4.070.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -4/24
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -4/24

3.256.000₫ 4.070.000₫
-20%
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -4/24 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -4/24 (Hàng trưng bày)

2.035.000₫ 4.070.000₫
-50%
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -4/24 380V
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -4/24 380V

3.104.000₫ 3.880.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -6/20
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -6/20

3.256.000₫ 4.070.000₫
-20%
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -6/20 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -6/20 (Hàng trưng bày)

2.035.000₫ 4.070.000₫
-50%
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -6/20 380V
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -6/20 380V

3.104.000₫ 3.880.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -8/17
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -8/17

3.104.000₫ 3.880.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -8/17 380V
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -8/17 380V

3.256.000₫ 4.070.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -10/22
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -10/22

4.808.000₫ 6.010.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -12/20
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -12/20

4.808.000₫ 6.010.000₫
-20%
Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -12/20 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -12/20 (Hàng trưng bày)

3.005.000₫ 6.010.000₫
-50%
Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -16/16
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -16/16

4.808.000₫ 6.010.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -8/29
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -8/29

4.808.000₫ 6.010.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 10/28
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 10/28

5.824.000₫ 7.280.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 12/26
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 12/26

5.824.000₫ 7.280.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 16/22
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 16/22

5.824.000₫ 7.280.000₫
-20%
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 8/37
-20%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 8/37

5.824.000₫ 7.280.000₫
-20%
Hết hàng
OSHIMA

Đầu nén khí 65x3

Liên hệ
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 100x3

6.215.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 51x1

1.394.000₫
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 51x2

2.340.000₫
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 65x2

2.487.000₫
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 65x3

3.586.000₫
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 80x2

4.821.000₫
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 80x3

6.056.000₫
OSHIMA

Kích chân kê 2T

228.000₫
Kích chân kê 2T (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Kích chân kê 2T (Hàng trưng bày)

114.000₫ 228.000₫
-50%
OSHIMA

Kích hơi 12T

Liên hệ
OSHIMA

KN 16T

578.000₫
Hết hàng
OSHIMA

KN 20T thấp

625.000₫
Hết hàng
OSHIMA

KN 32T

978.000₫
Hết hàng
OSHIMA

KN Oshima 2T

207.000₫
KN Oshima 2T (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

KN Oshima 2T (Hàng trưng bày)

103.500₫ 207.000₫
-50%
OSHIMA

KN Oshima 30T

Liên hệ
OSHIMA

KN Oshima 3T

217.000₫
KN Oshima 3T (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

KN Oshima 3T (Hàng trưng bày)

108.500₫ 217.000₫
-50%
OSHIMA

KN Oshima 4T

245.000₫
KN Oshima 4T (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

KN Oshima 4T (Hàng trưng bày)

122.500₫ 245.000₫
-50%
OSHIMA

KN Oshima 5T

284.000₫
Hết hàng
OSHIMA

KXH 2T hợp giấy

572.000₫
KXH 2T hợp giấy (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

KXH 2T hợp giấy (Hàng trưng bày)

286.000₫ 572.000₫
-50%
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 128A

1.801.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 200

2.153.000₫
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 300

2.187.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 300A

2.805.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 400

2.232.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 400A

2.855.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 600

2.765.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 600A

3.354.000₫
Hết hàng
Máy làm mát Oshima OS110-3500 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS110-3500 (Hàng trưng bày)

2.660.000₫ 5.320.000₫
-50%
Máy làm mát Oshima OS150-3500S (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS150-3500S (Hàng trưng bày)

4.100.000₫ 8.200.000₫
-50%
Máy làm mát Oshima OS180-5000 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS180-5000 (Hàng trưng bày)

3.352.500₫ 6.705.000₫
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS230-6000

7.280.000₫
Hết hàng
Máy làm mát Oshima OS350-9000 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS350-9000 (Hàng trưng bày)

6.640.000₫ 13.280.000₫
-50%
Máy làm mát Oshima OS380-12000 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS380-12000 (Hàng trưng bày)

7.057.500₫ 14.115.000₫
-50%
Máy nén khí k bình Oshima OS-550 k dầu
-20%
OSHIMA

Máy nén khí k bình Oshima OS-550 k dầu

1.698.800₫ 2.123.500₫
-20%
Máy nén khí k bình Oshima OS-750 k dầu
-20%
OSHIMA

Máy nén khí k bình Oshima OS-750 k dầu

1.886.720₫ 2.358.400₫
-20%
Hết hàng
Máy nén khí KCT 24l  dây đồng
-20%
KCT

Máy nén khí KCT 24l dây đồng

2.628.800₫ 3.286.000₫
-20%
Máy nén khí KCT 24l  dây đồng (Hàng trưng bày)
-50%
KCT

Máy nén khí KCT 24l dây đồng (Hàng trưng bày)

1.643.000₫ 3.286.000₫
-50%
Máy nén khí KCT 24l nhanh dây đồng màu xanh puma
-20%
KCT

Máy nén khí KCT 24l nhanh dây đồng màu xanh puma

2.313.360₫ 2.891.700₫
-20%
Hết hàng
Máy nén khí KCT 24L, 2850 RPM (U) dây nhôm
-20%
KCT

Máy nén khí KCT 24L, 2850 RPM (U) dây nhôm

2.628.800₫ 3.286.000₫
-20%
Máy nén khí KCT 9l (U)
-20%
KCT

Máy nén khí KCT 9l (U)

2.596.000₫ 3.245.000₫
-20%
Máy nén khí KCT 9l (U) (Hàng trưng bày)
-50%
KCT

Máy nén khí KCT 9l (U) (Hàng trưng bày)

1.622.500₫ 3.245.000₫
-50%
Máy nén khí không dầu Oshima 40L
-20%
OSHIMA

Máy nén khí không dầu Oshima 40L

4.817.520₫ 6.021.900₫
-20%
Máy nén khí Mitsukaisho 24L nhanh dây đồng
-20%
MITSUKAISHO

Máy nén khí Mitsukaisho 24L nhanh dây đồng

2.313.360₫ 2.891.700₫
-20%
Máy nén khí OSHIMA 24L 2T
-20%
OSHIMA

Máy nén khí OSHIMA 24L 2T

2.963.840₫ 3.704.800₫
-20%
Máy nén khí OSHIMA 24L 2T (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy nén khí OSHIMA 24L 2T (Hàng trưng bày)

1.852.400₫ 3.704.800₫
-50%
Máy nén khí Oshima 24l không dầu dây đồng
-20%
OSHIMA

Máy nén khí Oshima 24l không dầu dây đồng

3.262.400₫ 4.078.000₫
-20%
Máy nén khí Oshima 24L màu đỏ, dây đồng
-20%
OSHIMA

Máy nén khí Oshima 24L màu đỏ, dây đồng

2.796.320₫ 3.495.400₫
-20%
Máy nén khí Oshima 9l không dầu
-20%
OSHIMA

Máy nén khí Oshima 9l không dầu

2.871.680₫ 3.589.600₫
-20%
Máy nén khí Oshima 9L màu đỏ dây đồng
-20%
OSHIMA

Máy nén khí Oshima 9L màu đỏ dây đồng

2.400.640₫ 3.000.800₫
-20%
Hết hàng
Máy nén Oshima 24L, 2850 RPM dây đồng (U)
-20%
OSHIMA

Máy nén Oshima 24L, 2850 RPM dây đồng (U)

2.426.400₫ 3.033.000₫
-20%
Hết hàng
Máy nén Pona 24L, 2850 RPM (U)
-20%
PONA

Máy nén Pona 24L, 2850 RPM (U)

2.499.200₫ 3.124.000₫
-20%
Máy nén Pona 24L, 2850 RPM (U) (Hàng trưng bày)
-50%
PONA

Máy nén Pona 24L, 2850 RPM (U) (Hàng trưng bày)

1.562.000₫ 3.124.000₫
-50%
Máy phát điện Oshima MPD 2KW
-20%
OSHIMA

Máy phát điện Oshima MPD 2KW

7.827.200₫ 9.784.000₫
-20%
Máy phát điện Oshima MPD 3KW
-20%
OSHIMA

Máy phát điện Oshima MPD 3KW

9.200.000₫ 11.500.000₫
-20%
Máy phát điện Oshima MPD 3KW D có đề
-20%
OSHIMA

Máy phát điện Oshima MPD 3KW D có đề

10.808.000₫ 13.510.000₫
-20%
Máy phát điện Oshima MPD 5KW
-20%
OSHIMA

Máy phát điện Oshima MPD 5KW

18.096.000₫ 22.620.000₫
-20%
Máy phát điện Oshima MPD 5KW D có đề
-20%
OSHIMA

Máy phát điện Oshima MPD 5KW D có đề

19.972.000₫ 24.965.000₫
-20%
Máy phát điện Oshima OS-6500
-20%
OSHIMA

Máy phát điện Oshima OS-6500

34.240.000₫ 42.800.000₫
-20%
Máy phát điện Oshima OS-8500
-20%
OSHIMA

Máy phát điện Oshima OS-8500

39.280.000₫ 49.100.000₫
-20%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima CM1 xanh
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa công nghiệp Oshima CM1 xanh

1.717.760₫ 2.147.200₫
-20%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima CM2
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa công nghiệp Oshima CM2

3.080.000₫ 3.850.000₫
-20%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima CM2 (Hàng trưng bày)
-50%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima IM1
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa công nghiệp Oshima IM1

2.360.560₫ 2.950.700₫
-20%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima IM1 (Hàng trưng bày)
-50%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima IM4
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa công nghiệp Oshima IM4

2.724.480₫ 3.405.600₫
-20%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima IM4 (Hàng trưng bày)
-50%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima OS 1100
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa công nghiệp Oshima OS 1100

3.912.160₫ 4.890.200₫
-20%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima OS 1100A
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa công nghiệp Oshima OS 1100A

3.981.120₫ 4.976.400₫
-20%
Máy xịt rửa Oshima HLC 1800
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima HLC 1800

1.672.320₫ 2.090.400₫
-20%
Máy xịt rửa Oshima HLC 1800 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima HLC 1800 (Hàng trưng bày)

1.045.200₫ 2.090.400₫
-50%
Máy xịt rửa Oshima OS-100
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-100

1.819.840₫ 2.274.800₫
-20%
Máy xịt rửa Oshima OS-100 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-100 (Hàng trưng bày)

1.137.400₫ 2.274.800₫
-50%
Máy xịt rửa Oshima OS-110, 1.5KW
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-110, 1.5KW

2.566.800₫ 3.208.500₫
-20%
Máy xịt rửa Oshima OS-110, 1.5KW (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-110, 1.5KW (Hàng trưng bày)

1.604.250₫ 3.208.500₫
-50%
Máy xịt rửa Oshima OS-120 1.5kw
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-120 1.5kw

2.102.160₫ 2.627.700₫
-20%
Máy xịt rửa Oshima OS-180
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-180

2.693.520₫ 3.366.900₫
-20%
Máy xịt rửa Oshima OS-180 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-180 (Hàng trưng bày)

1.683.450₫ 3.366.900₫
-50%
Máy xịt rửa Oshima OS-80B, 1.3KW
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-80B, 1.3KW

1.736.800₫ 2.171.000₫
-20%
Hết hàng
Máy xịt rửa Oshima OS120C
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS120C

2.185.280₫ 2.731.600₫
-20%
Máy xịt rửa Oshima OS190
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS190

2.357.760₫ 2.947.200₫
-20%
Hết hàng
Máy xịt rửa Oshima OS190C
-20%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS190C

2.711.840₫ 3.389.800₫
-20%
MPT trừ sâu dạng khói Oshima PK-138AM
-20%
OSHIMA

MPT trừ sâu dạng khói Oshima PK-138AM

18.488.000₫ 23.110.000₫
-20%
MPT trừ sâu dạng khói Oshima PK-138AM (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

MPT trừ sâu dạng khói Oshima PK-138AM (Hàng trưng bày)

11.555.000₫ 23.110.000₫
-50%
MPT trừ sâu dạng khói Oshima PK-350AM
-20%
OSHIMA

MPT trừ sâu dạng khói Oshima PK-350AM

8.176.000₫ 10.220.000₫
-20%
MPT trừ sâu dạng khói Oshima PK-350AM (Hàng trưng bày)
-50%
KCT

Pl KCT 5T

4.280.000₫
OSHIMA

PL Oshima 0.5T

1.468.000₫
OSHIMA

Pl Oshima 1T

1.586.000₫
OSHIMA

Pl Oshima 2T

2.374.000₫
OSHIMA

Pl Oshima 3T

3.127.000₫
Hết hàng
OSHIMA

PL Oshima 3T (mới)

2.329.000₫
OSHIMA

Pl Oshima 5T

4.584.000₫
Tời điện Oshima model OS 100/200
-20%
OSHIMA

Tời điện Oshima model OS 100/200

2.999.040₫ 3.748.800₫
-20%
Tời điện Oshima model OS 150/300
-20%
OSHIMA

Tời điện Oshima model OS 150/300

3.318.000₫ 4.147.500₫
-20%
Tời điện Oshima model OS 200/400
-20%
OSHIMA

Tời điện Oshima model OS 200/400

4.008.640₫ 5.010.800₫
-20%
Tời điện Oshima model OS 250/500
-20%
OSHIMA

Tời điện Oshima model OS 250/500

4.490.880₫ 5.613.600₫
-20%
Tời điện Oshima model OS 300/600
-20%
OSHIMA

Tời điện Oshima model OS 300/600

4.766.080₫ 5.957.600₫
-20%
Tời điện Oshima model OS 400/800
-20%
OSHIMA

Tời điện Oshima model OS 400/800

5.237.120₫ 6.546.400₫
-20%

Sản phẩm đã xem

Gọi điện 091 1531 551
Chat Zalo