Danh mục sản phẩm

Máy Công Nghiệp

Bơm chìm Oshima OS-400 400W (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm chìm Oshima OS-400 400W (Hàng trưng bày)

2.120.000₫ 4.240.000₫
-50%
Bơm chìm Oshima OS-750 750W (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm chìm Oshima OS-750 750W (Hàng trưng bày)

3.660.000₫ 7.320.000₫
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp - 3.6/26

2.830.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp - 5.4/20

2.830.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp -3/18

2.650.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp -4/14

2.650.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5Hp -6/11

2.650.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp - 3.6/21

2.210.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp - 5.4/16

2.210.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp -3/13

2.220.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp -4/11

2.220.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 1Hp -6/8

2.220.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -10/10

3.080.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -12/8

3.080.000₫
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -3/22 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -3/22 (Hàng trưng bày)

1.540.000₫ 3.080.000₫
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -4/18

3.080.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -4/18 380V

3.333.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -6/14

3.080.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -6/14 380V

3.333.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -8/12

3.333.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 2Hp -8/12 380V

3.080.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3/4Hp - 3.6/16

1.920.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -10/14

4.070.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -12/12

4.070.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -16/9

4.070.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -3/30

4.070.000₫
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -4/24 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -4/24 (Hàng trưng bày)

2.035.000₫ 4.070.000₫
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -4/24 380V

3.880.000₫
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -6/20 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -6/20 (Hàng trưng bày)

2.035.000₫ 4.070.000₫
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -6/20 380V

3.880.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -8/17

3.880.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 3Hp -8/17 380V

4.070.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -10/22

6.010.000₫
Hết hàng
Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -12/20 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -12/20 (Hàng trưng bày)

3.005.000₫ 6.010.000₫
-50%
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -16/16

6.010.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 5.5Hp -8/29

6.010.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 10/28

7.280.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 12/26

7.280.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 16/22

7.280.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Bơm hỏa tiễn Oshima 7.5HP - 8/37

7.280.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Đầu nén khí 65x3

Liên hệ
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 100x3

6.215.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 51x1

1.394.000₫
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 51x2

2.340.000₫
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 65x2

2.487.000₫
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 65x3

3.586.000₫
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 80x2

4.821.000₫
OSHIMA

Đầu nén khí OSHIMA 80x3

6.056.000₫
OSHIMA

Kích chân kê 2T

228.000₫
Kích chân kê 2T (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Kích chân kê 2T (Hàng trưng bày)

114.000₫ 228.000₫
-50%
OSHIMA

Kích hơi 12T

Liên hệ
OSHIMA

KN 16T

578.000₫
Hết hàng
OSHIMA

KN 20T thấp

625.000₫
Hết hàng
OSHIMA

KN 32T

978.000₫
Hết hàng
OSHIMA

KN Oshima 2T

207.000₫
KN Oshima 2T (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

KN Oshima 2T (Hàng trưng bày)

103.500₫ 207.000₫
-50%
OSHIMA

KN Oshima 30T

Liên hệ
OSHIMA

KN Oshima 3T

217.000₫
KN Oshima 3T (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

KN Oshima 3T (Hàng trưng bày)

108.500₫ 217.000₫
-50%
OSHIMA

KN Oshima 4T

245.000₫
KN Oshima 4T (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

KN Oshima 4T (Hàng trưng bày)

122.500₫ 245.000₫
-50%
OSHIMA

KN Oshima 5T

284.000₫
Hết hàng
OSHIMA

KXH 2T hợp giấy

572.000₫
KXH 2T hợp giấy (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

KXH 2T hợp giấy (Hàng trưng bày)

286.000₫ 572.000₫
-50%
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 128A

1.801.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 200

2.153.000₫
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 300

2.187.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 300A

2.805.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 400

2.232.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 400A

2.855.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 600

2.765.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bơm nước OSHIMA 600A

3.354.000₫
Hết hàng
Máy làm mát Oshima OS110-3500 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS110-3500 (Hàng trưng bày)

2.660.000₫ 5.320.000₫
-50%
Máy làm mát Oshima OS150-3500S (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS150-3500S (Hàng trưng bày)

4.100.000₫ 8.200.000₫
-50%
Máy làm mát Oshima OS180-5000 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS180-5000 (Hàng trưng bày)

3.352.500₫ 6.705.000₫
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS230-6000

7.280.000₫
Hết hàng
Máy làm mát Oshima OS350-9000 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS350-9000 (Hàng trưng bày)

6.640.000₫ 13.280.000₫
-50%
Máy làm mát Oshima OS380-12000 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy làm mát Oshima OS380-12000 (Hàng trưng bày)

7.057.500₫ 14.115.000₫
-50%
OSHIMA

Máy nén khí k bình Oshima OS-750 k dầu

2.358.400₫
Hết hàng
Máy nén khí KCT 24l  dây đồng (Hàng trưng bày)
-50%
KCT

Máy nén khí KCT 24l dây đồng (Hàng trưng bày)

1.643.000₫ 3.286.000₫
-50%
Máy nén khí KCT 9l (U) (Hàng trưng bày)
-50%
KCT

Máy nén khí KCT 9l (U) (Hàng trưng bày)

1.622.500₫ 3.245.000₫
-50%
OSHIMA

Máy nén khí OSHIMA 24L 2T

3.704.800₫
Máy nén khí OSHIMA 24L 2T (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy nén khí OSHIMA 24L 2T (Hàng trưng bày)

1.852.400₫ 3.704.800₫
-50%
Máy nén Pona 24L, 2850 RPM (U) (Hàng trưng bày)
-50%
PONA

Máy nén Pona 24L, 2850 RPM (U) (Hàng trưng bày)

1.562.000₫ 3.124.000₫
-50%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima CM2 (Hàng trưng bày)
-50%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima IM1 (Hàng trưng bày)
-50%
Máy xịt rửa công nghiệp Oshima IM4 (Hàng trưng bày)
-50%
Máy xịt rửa Oshima HLC 1800 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima HLC 1800 (Hàng trưng bày)

1.045.200₫ 2.090.400₫
-50%
Máy xịt rửa Oshima OS-100 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-100 (Hàng trưng bày)

1.137.400₫ 2.274.800₫
-50%
Máy xịt rửa Oshima OS-110, 1.5KW (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-110, 1.5KW (Hàng trưng bày)

1.604.250₫ 3.208.500₫
-50%
Máy xịt rửa Oshima OS-180 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-180 (Hàng trưng bày)

1.683.450₫ 3.366.900₫
-50%
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS-80B, 1.3KW

2.171.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy xịt rửa Oshima OS190

2.947.200₫
Hết hàng
MPT trừ sâu dạng khói Oshima PK-138AM (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

MPT trừ sâu dạng khói Oshima PK-138AM (Hàng trưng bày)

11.555.000₫ 23.110.000₫
-50%
MPT trừ sâu dạng khói Oshima PK-350AM (Hàng trưng bày)
-50%
KCT

Pl KCT 5T

4.280.000₫
OSHIMA

PL Oshima 0.5T

1.468.000₫
OSHIMA

Pl Oshima 1T

1.586.000₫
OSHIMA

Pl Oshima 2T

2.374.000₫
OSHIMA

Pl Oshima 3T

3.127.000₫
Hết hàng
OSHIMA

PL Oshima 3T (mới)

2.329.000₫
OSHIMA

Pl Oshima 5T

4.584.000₫

Sản phẩm đã xem

Gọi điện 091 1531 551
Chat Zalo