Danh mục sản phẩm

Máy Dụng cụ điện cầm tay

Cưa dĩa Oshima CD1
-20%
OSHIMA

Cưa dĩa Oshima CD1

1.372.160₫ 1.715.200₫
-20%
Hết hàng
Cưa dĩa Oshima CD2
-20%
OSHIMA

Cưa dĩa Oshima CD2

2.301.440₫ 2.876.800₫
-20%
Cưa dĩa Oshima CD2 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Cưa dĩa Oshima CD2 (Hàng trưng bày)

1.438.400₫ 2.876.800₫
-50%
Cưa điện Oshima CXD 2000
-20%
OSHIMA

Cưa điện Oshima CXD 2000

2.161.280₫ 2.701.600₫
-20%
Cưa kiếm Oshima CK-650
-20%
OSHIMA

Cưa kiếm Oshima CK-650

1.276.400₫ 1.595.500₫
-20%
Cưa lọng Oshima CL-100
-20%
OSHIMA

Cưa lọng Oshima CL-100

1.132.800₫ 1.416.000₫
-20%
Cưa lọng Oshima CL-110
-20%
OSHIMA

Cưa lọng Oshima CL-110

1.483.360₫ 1.854.200₫
-20%
Cưa lọng Oshima CL-65
-20%
OSHIMA

Cưa lọng Oshima CL-65

989.120₫ 1.236.400₫
-20%
Máy bào OSHIMA MB-1250
-20%
OSHIMA

Máy bào OSHIMA MB-1250

2.150.080₫ 2.687.600₫
-20%
Máy bào OSHIMA MB-500SM
-20%
OSHIMA

Máy bào OSHIMA MB-500SM

773.760₫ 967.200₫
-20%
Hết hàng
Máy bào Oshima MB-500SM-2
-20%
OSHIMA

Máy bào Oshima MB-500SM-2

996.880₫ 1.246.100₫
-20%
Máy bào OSHIMA MB-710
-20%
OSHIMA

Máy bào OSHIMA MB-710

1.336.240₫ 1.670.300₫
-20%
Máy bào OSHIMA MB-850
-20%
OSHIMA

Máy bào OSHIMA MB-850

1.579.120₫ 1.973.900₫
-20%
Máy bào OSHIMA MB-950
-20%
OSHIMA

Máy bào OSHIMA MB-950

1.623.440₫ 2.029.300₫
-20%
Máy cắt gạch cầm tay Oshima C1230
-20%
OSHIMA

Máy cắt gạch cầm tay Oshima C1230

968.000₫ 1.210.000₫
-20%
Máy cắt nền ( bê tông ) Oshima CN-17 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy cắt nền ( bê tông ) Oshima CN-17 (Hàng trưng bày)

14.858.000₫ 29.716.000₫
-50%
Máy cắt nhôm Oshima MCN-1CR 1800W
-20%
OSHIMA

Máy cắt nhôm Oshima MCN-1CR 1800W

2.756.160₫ 3.445.200₫
-20%
Máy cắt nhôm Oshima MCN-2CR
-20%
OSHIMA

Máy cắt nhôm Oshima MCN-2CR

3.653.120₫ 4.566.400₫
-20%
Máy cắt nhôm Oshima MCN-2CRT
-20%
OSHIMA

Máy cắt nhôm Oshima MCN-2CRT

5.822.800₫ 7.278.500₫
-20%
Máy cắt sắt KCT MOD K1 2000W
-20%
KCT

Máy cắt sắt KCT MOD K1 2000W

1.722.720₫ 2.153.400₫
-20%
Máy cắt sắt KCT MOD K1 2000W (Hàng trưng bày)
-50%
KCT

Máy cắt sắt KCT MOD K1 2000W (Hàng trưng bày)

1.076.700₫ 2.153.400₫
-50%
Máy cắt sắt Mitsukaisho MCS2000
-20%
MITSUKAISHO

Máy cắt sắt Mitsukaisho MCS2000

1.722.720₫ 2.153.400₫
-20%
Máy cắt sắt Oshima MCS2800
-20%
OSHIMA

Máy cắt sắt Oshima MCS2800

2.724.480₫ 3.405.600₫
-20%
Máy cắt sắt OSHIMA MOD.OS1 2500W
-20%
OSHIMA

Máy cắt sắt OSHIMA MOD.OS1 2500W

2.948.000₫ 3.685.000₫
-20%
Máy cắt sắt Oshima OS-2000
-20%
OSHIMA

Máy cắt sắt Oshima OS-2000

2.081.760₫ 2.602.200₫
-20%
Máy cắt sắt Oshima OS2
-20%
OSHIMA

Máy cắt sắt Oshima OS2

2.509.120₫ 3.136.400₫
-20%
Máy chà nhám Oshima CNL-1200
-20%
OSHIMA

Máy chà nhám Oshima CNL-1200

2.245.760₫ 2.807.200₫
-20%
Máy chà tường Oshima MCT-710
-20%
OSHIMA

Máy chà tường Oshima MCT-710

1.791.040₫ 2.238.800₫
-20%
Máy đục Oshima KB-1000-12
-20%
OSHIMA

Máy đục Oshima KB-1000-12

3.771.200₫ 4.714.000₫
-20%
Máy đục Oshima KB-1000-12 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy đục Oshima KB-1000-12 (Hàng trưng bày)

2.357.000₫ 4.714.000₫
-50%
Máy đục Oshima KB-850
-20%
OSHIMA

Máy đục Oshima KB-850

2.002.240₫ 2.502.800₫
-20%
Hết hàng
Máy đục Oshima KB-950
-20%
OSHIMA

Máy đục Oshima KB-950

2.979.360₫ 3.724.200₫
-20%
Hết hàng
Máy đục Oshima MD-1000-12
-20%
OSHIMA

Máy đục Oshima MD-1000-12

3.318.000₫ 4.147.500₫
-20%
Máy đục Oshima MD-1000-8
-20%
OSHIMA

Máy đục Oshima MD-1000-8

2.496.400₫ 3.120.500₫
-20%
Hết hàng
Máy đục Oshima MD-1650-45
-20%
OSHIMA

Máy đục Oshima MD-1650-45

4.155.760₫ 5.194.700₫
-20%
Hết hàng
Máy đục Oshima MD-1650-48
-20%
OSHIMA

Máy đục Oshima MD-1650-48

4.323.280₫ 5.404.100₫
-20%
Hết hàng
Máy hàn Mitsukaisho, model MINI200
-20%
MITSUKAISHO

Máy hàn Mitsukaisho, model MINI200

1.355.920₫ 1.694.900₫
-20%
Máy hàn Oshima ARC-205
-20%
OSHIMA

Máy hàn Oshima ARC-205

2.631.200₫ 3.289.000₫
-20%
Máy hàn Oshima ARC-205 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy hàn Oshima ARC-205 (Hàng trưng bày)

1.644.500₫ 3.289.000₫
-50%
Máy hàn Oshima IGBT SM 200
-20%
OSHIMA

Máy hàn Oshima IGBT SM 200

2.620.320₫ 3.275.400₫
-20%
Máy hàn Oshima IGBT SM 200 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy hàn Oshima IGBT SM 200 (Hàng trưng bày)

1.637.700₫ 3.275.400₫
-50%
Máy hàn Oshima IGBT SM 250
-20%
OSHIMA

Máy hàn Oshima IGBT SM 250

2.875.840₫ 3.594.800₫
-20%
Máy hàn Oshima IGBT SM 250 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy hàn Oshima IGBT SM 250 (Hàng trưng bày)

1.797.400₫ 3.594.800₫
-50%
Máy hàn OSHIMA MOS 200
-20%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA MOS 200

4.408.800₫ 5.511.000₫
-20%
Máy hàn OSHIMA MOS 200 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA MOS 200 (Hàng trưng bày)

2.755.500₫ 5.511.000₫
-50%
Máy hàn OSHIMA MOS 200N
-20%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA MOS 200N

3.881.200₫ 4.851.500₫
-20%
Máy hàn OSHIMA MOS 250
-20%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA MOS 250

5.044.000₫ 6.305.000₫
-20%
Máy hàn OSHIMA MOS 250 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA MOS 250 (Hàng trưng bày)

3.152.500₫ 6.305.000₫
-50%
Máy hàn OSHIMA MOS 250N
-20%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA MOS 250N

4.439.440₫ 5.549.300₫
-20%
Máy hàn Oshima Mosfet SM 200
-20%
OSHIMA

Máy hàn Oshima Mosfet SM 200

2.711.840₫ 3.389.800₫
-20%
Máy hàn Oshima Mosfet SM 200 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy hàn Oshima Mosfet SM 200 (Hàng trưng bày)

1.694.900₫ 3.389.800₫
-50%
Máy hàn Oshima Mosfet SM 250
-20%
OSHIMA

Máy hàn Oshima Mosfet SM 250

2.963.840₫ 3.704.800₫
-20%
Máy hàn Oshima Mosfet SM 250 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy hàn Oshima Mosfet SM 250 (Hàng trưng bày)

1.852.400₫ 3.704.800₫
-50%
Máy hàn OSHIMA S MOS 200
-20%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA S MOS 200

5.284.800₫ 6.606.000₫
-20%
Máy hàn OSHIMA S MOS 200 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA S MOS 200 (Hàng trưng bày)

3.303.000₫ 6.606.000₫
-50%
Máy hàn OSHIMA S MOS 200N
-20%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA S MOS 200N

4.649.920₫ 5.812.400₫
-20%
Máy hàn OSHIMA S MOS 250
-20%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA S MOS 250

5.860.000₫ 7.325.000₫
-20%
Máy hàn OSHIMA S MOS 250 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA S MOS 250 (Hàng trưng bày)

3.662.500₫ 7.325.000₫
-50%
Máy hàn OSHIMA S MOS 250N
-20%
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA S MOS 250N

5.156.800₫ 6.446.000₫
-20%
Hết hàng
Máy hàn ống nhựa Oshima HON-1500
-20%
OSHIMA

Máy hàn ống nhựa Oshima HON-1500

1.017.280₫ 1.271.600₫
-20%
Máy hàn ống nhựa Oshima HON-850DT
-20%
OSHIMA

Máy hàn ống nhựa Oshima HON-850DT

1.475.600₫ 1.844.500₫
-20%
Hết hàng
Máy khoan cầm tay Oshima K450
-20%
OSHIMA

Máy khoan cầm tay Oshima K450

708.240₫ 885.300₫
-20%
Máy khoan cầm tay Oshima K550
-20%
OSHIMA

Máy khoan cầm tay Oshima K550

773.760₫ 967.200₫
-20%
Máy khoan cầm tay Oshima K600
-20%
OSHIMA

Máy khoan cầm tay Oshima K600

842.000₫ 1.052.500₫
-20%
Máy khoan cầm tay Oshima KB1000-12
-20%
OSHIMA

Máy khoan cầm tay Oshima KB1000-12

3.590.400₫ 4.488.000₫
-20%
Máy khoan cầm tay Oshima KB1000-12 (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy khoan cầm tay Oshima KB1000-12 (Hàng trưng bày)

2.244.000₫ 4.488.000₫
-50%
Máy khoan Oshima K3CN-26
-20%
OSHIMA

Máy khoan Oshima K3CN-26

1.432.000₫ 1.790.000₫
-20%
Máy khoan Oshima K3CN-26SP
-20%
OSHIMA

Máy khoan Oshima K3CN-26SP

1.448.160₫ 1.810.200₫
-20%
Hết hàng
Máy khoan Oshima K3CN-28
-20%
OSHIMA

Máy khoan Oshima K3CN-28

1.475.600₫ 1.844.500₫
-20%
Máy khoan pin Oshima KP12 LD (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 LD (Hàng trưng bày)

521.400₫ 1.042.800₫
-50%
Máy khoan pin Oshima KP12 LD-K (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 LD-K (Hàng trưng bày)

633.200₫ 1.266.400₫
-50%
Máy khoan pin Oshima KP12 SD (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 SD (Hàng trưng bày)

565.850₫ 1.131.700₫
-50%
Máy khoan pin Oshima KP12 TD (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 TD (Hàng trưng bày)

616.000₫ 1.232.000₫
-50%
Máy khoan pin Oshima KP12 TD-K (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 TD-K (Hàng trưng bày)

703.150₫ 1.406.300₫
-50%
Máy khoan pin Oshima KP18 SD (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP18 SD (Hàng trưng bày)

890.150₫ 1.780.300₫
-50%
Máy khoan pin Oshima KP18 SD-K (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP18 SD-K (Hàng trưng bày)

1.136.550₫ 2.273.100₫
-50%
Máy khoan pin Oshima KP21 TD (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP21 TD (Hàng trưng bày)

1.041.950₫ 2.083.900₫
-50%
Máy khoan pin Oshima KP21 TD-K (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP21 TD-K (Hàng trưng bày)

1.251.400₫ 2.502.800₫
-50%
Máy mài cầm tay Oshima M1300
-20%
OSHIMA

Máy mài cầm tay Oshima M1300

1.180.640₫ 1.475.800₫
-20%
Máy mài cầm tay Oshima M2300
-20%
OSHIMA

Máy mài cầm tay Oshima M2300

1.962.080₫ 2.452.600₫
-20%
Hết hàng
Máy mài cầm tay Oshima M650
-20%
OSHIMA

Máy mài cầm tay Oshima M650

773.760₫ 967.200₫
-20%
Máy mài cầm tay Oshima M750
-20%
OSHIMA

Máy mài cầm tay Oshima M750

849.760₫ 1.062.200₫
-20%
Máy mài cầm tay Oshima M860
-20%
OSHIMA

Máy mài cầm tay Oshima M860

885.680₫ 1.107.100₫
-20%
Máy phun sơn Oshima MPS-900
-20%
OSHIMA

Máy phun sơn Oshima MPS-900

9.722.960₫ 12.153.700₫
-20%
Máy thổi nhiệt Oshima MTN-1500
-20%
OSHIMA

Máy thổi nhiệt Oshima MTN-1500

462.560₫ 578.200₫
-20%
Máy thổi nhiệt Oshima MTN-1500T
-20%
OSHIMA

Máy thổi nhiệt Oshima MTN-1500T

531.520₫ 664.400₫
-20%
Máy thổi nhiệt Oshima MTN-2000DT
-20%
OSHIMA

Máy thổi nhiệt Oshima MTN-2000DT

1.084.880₫ 1.356.100₫
-20%
OSHIMA

Mở bu lông Oshima MBL-950

1.775.000₫
OSHIMA

Siết vít Oshima SV-500

1.513.600₫

Sản phẩm đã xem

Gọi điện 091 1531 551
Chat Zalo