Danh mục sản phẩm

Máy Dụng cụ điện cầm tay

OSHIMA

Cưa dĩa Oshima CD1

1.715.200₫
Hết hàng
OSHIMA

Cưa dĩa Oshima CD2

2.876.800₫
Hết hàng
OSHIMA

Cưa điện Oshima CXD 2000

2.796.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Cưa kiếm Oshima CK-650

1.595.500₫
Hết hàng
OSHIMA

Cưa lọng Oshima CL-100

1.416.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Cưa lọng Oshima CL-110

1.854.200₫
OSHIMA

Cưa lọng Oshima CL-65

1.236.400₫
OSHIMA

Máy bào OSHIMA MB-1250

2.687.600₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bào OSHIMA MB-500SM

967.200₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bào Oshima MB-500SM-2

1.246.100₫
OSHIMA

Máy bào OSHIMA MB-710

1.670.300₫
OSHIMA

Máy bào OSHIMA MB-850

1.973.900₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy bào OSHIMA MB-950

2.029.300₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy cắt nền ( bê tông ) Oshima CN-17

29.716.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy cắt nhôm Oshima MCN-1CR 1800W

3.445.200₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy cắt sắt OSHIMA MOD.OS1 2500W

3.685.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy cắt sắt Oshima OS2

3.136.400₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy đục Oshima KB-1000-12

4.714.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy đục Oshima KB-850

2.502.800₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy đục Oshima KB-950

3.724.200₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy đục Oshima MD-1000-8

3.120.500₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy đục Oshima MD-1650-45

5.194.700₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy đục Oshima MD-1650-48

5.404.100₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy hàn Oshima ARC-205

3.289.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy hàn Oshima IGBT SM 200

3.275.400₫
OSHIMA

Máy hàn Oshima IGBT SM 250

3.594.800₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA MOS 200

5.511.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA MOS 200N

4.300.000₫
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA MOS 250

6.305.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA MOS 250N

4.743.000₫
OSHIMA

Máy hàn Oshima Mosfet SM 200

3.389.800₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy hàn Oshima Mosfet SM 250

3.704.800₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA S MOS 200

6.606.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA S MOS 200N

5.541.000₫
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA S MOS 250

7.325.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy hàn OSHIMA S MOS 250N

6.139.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy hàn ống nhựa Oshima HON-850DT

1.844.500₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan cầm tay Oshima K600

1.052.500₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan cầm tay Oshima KB1000-12

4.488.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan Oshima K3CN-26

1.790.000₫
OSHIMA

Máy khoan Oshima K3CN-26SP

1.810.200₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan Oshima K3CN-28

1.844.500₫
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 LD

1.042.800₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 LD-K

1.266.400₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 SD

1.131.700₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 SD-K

1.351.700₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 TD

1.232.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP12 TD-K

1.406.300₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP18 SD-K

2.273.100₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP21 TD

2.083.900₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy khoan pin Oshima KP21 TD-K

2.502.800₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy mài cầm tay Oshima M2300

2.452.600₫
Hết hàng
OSHIMA

Máy thổi nhiệt Oshima MTN-1500

578.200₫
Hết hàng
OSHIMA

Mở bu lông Oshima MBL-950

1.775.000₫
OSHIMA

Siết vít Oshima SV-500

1.513.600₫
Hết hàng

Sản phẩm đã xem

Gọi điện 091 1531 551
Chat Zalo