• Máy thổi nhiệt Oshima

  Máy thổi nhiệt Oshima (4)

 • Máy thổi nhiệt Oshima MTN-1500

  Máy thổi nhiệt là thiết bị rất hữu dụng được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Máy thổi nhiệt có thể ứng dụng vào một số công việc như: Uốn cong ống nhựa, hàn các chất liệu từ nhựa PVC. Bọc co màng nhựa, bọc đệm.Dán decal xe hoặc bóc lớp viền xe cũ. Làm khô sơn khi vừa quét. Nối tấm bạt nhựa làm lều trại lớn, vải bạt phủ. Bóc lớp keo nhãn dán.Nhóm lò than, nung chảy các mối hàn…

 • Máy thổi nhiệt Oshima MTN-1500T

  Máy thổi nhiệt là thiết bị rất hữu dụng được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Máy thổi nhiệt có thể ứng dụng vào một số công việc như: Uốn cong ống nhựa, hàn các chất liệu từ nhựa PVC. Bọc co màng nhựa, bọc đệm.Dán decal xe hoặc bóc lớp viền xe cũ. Làm khô sơn khi vừa quét. Nối tấm bạt nhựa làm lều trại lớn, vải bạt phủ. Bóc lớp keo nhãn dán.Nhóm lò than, nung chảy các mối hàn…

 • Máy thổi nhiệt Oshima MTN-2000DT

  Máy thổi nhiệt là thiết bị rất hữu dụng được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Máy thổi nhiệt có thể ứng dụng vào một số công việc như: Uốn cong ống nhựa, hàn các chất liệu từ nhựa PVC. Bọc co màng nhựa, bọc đệm.Dán decal xe hoặc bóc lớp viền xe cũ. Làm khô sơn khi vừa quét. Nối tấm bạt nhựa làm lều trại lớn, vải bạt phủ. Bóc lớp keo nhãn dán.Nhóm lò than, nung chảy các mối hàn…

 • Máy thổi nhiệt Oshima MTN-2000DT (80%)

  Máy thổi nhiệt là thiết bị rất hữu dụng được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Máy thổi nhiệt có thể ứng dụng vào một số công việc như: Uốn cong ống nhựa, hàn các chất liệu từ nhựa PVC. Bọc co màng nhựa, bọc đệm.Dán decal xe hoặc bóc lớp viền xe cũ. Làm khô sơn khi vừa quét. Nối tấm bạt nhựa làm lều trại lớn, vải bạt phủ. Bóc lớp keo nhãn dán.Nhóm lò than, nung chảy các mối hàn…

Main Menu

G

Gọi ngay 0919 52 59 58