Danh mục sản phẩm

Ống nhựa PVC

OSHIMA

ODH Oshima No.5 6.5mm vàng

1.145.000₫
OSHIMA

ODH Oshima No.1 6.5 v 50m TQ

1.550.000₫
Hết hàng
MITSUKAISHO

ODH Mitsukaisho 8.5 v 50m TQ

925.000₫
OSHIMA

ODH Oshima NO.2 10mm vàng

1.700.000₫
OSHIMA

ODH Oshima No.5 8.5mm vàng

1.180.000₫
OSHIMA

ODH oshima No.2 8.5mm vàng

1.360.000₫
OSHIMA

ODH Oshima 6.5mm vàng

950.000₫
Hết hàng
OSHIMA

ODH Oshima No.2 8.5 d 50m TQ

1.100.000₫
OSHIMA

ODH Oshima No.2 6.5mm vàng

1.340.000₫
MITSUKAISHO

ODH Mitsukaisho 6.5 v 50m TQ

885.000₫
OSHIMA

ODH Oshima NO.2 13mm vàng

2.230.000₫
OSHIMA

ODH Oshima No.1 8.5 v 50m TQ

1.550.000₫
OSHIMA

ODH Oshima 8.5 v 50m TQ

1.050.000₫
Hết hàng
DRAGON

ODH Dragon No.1 8.5 v 50m TQ

1.545.000₫
CALI

ODH Cali 6.5mm vàng ( dây trong )

940.000₫
Hết hàng
DRAGON

ODH Dragon No.3 8.5 v 50m TQ

1.545.000₫
OSHIMA

Dây hơi đen Oshima 32mmx50 HQ

4.959.000₫
Hết hàng
ODH Oshima No.5 6.5mm vàng (trưng bày)
-50%
OSHIMA

ODH Oshima No.5 6.5mm vàng (trưng bày)

572.500₫ 1.145.000₫
-50%
ODH Oshima No.1 8.5 v 50m TQ (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

ODH Oshima No.1 8.5 v 50m TQ (Hàng trưng bày)

775.000₫ 1.550.000₫
-50%
ODH Dragon 8.5 x 50m TQ ( dây trong) (Hàng trưng bày)
-50%
DRAGON

ODH Dragon 8.5 x 50m TQ ( dây trong) (Hàng trưng bày)

550.000₫ 1.100.000₫
-50%
ODH Oshima No.5 6.5mm vàng (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

ODH Oshima No.5 6.5mm vàng (Hàng trưng bày)

572.500₫ 1.145.000₫
-50%
ODH KCT 8.5 x 50m TQ (dây trong) (Hàng trưng bày)
-50%
ODH Dragon 6.5 v 50m (TQ dây trong) (Hàng trưng bày)
-50%
DRAGON

ODH Dragon 6.5 v 50m (TQ dây trong) (Hàng trưng bày)

550.000₫ 1.100.000₫
-50%
ODH oshima No.1 6.5mm vàng ( mới ) (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

ODH oshima No.1 6.5mm vàng ( mới ) (Hàng trưng bày)

767.500₫ 1.535.000₫
-50%
ODH Oshima No.1 6.5 v 50m TQ (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

ODH Oshima No.1 6.5 v 50m TQ (Hàng trưng bày)

775.000₫ 1.550.000₫
-50%
ODH Dragon 8.5 v 50m TQ ( dây trong) (Hàng trưng bày)
-50%
DRAGON

ODH Dragon 8.5 v 50m TQ ( dây trong) (Hàng trưng bày)

555.000₫ 1.110.000₫
-50%
ODH Dragon 8.5 d 50m TQ ( dây trong) (Hàng trưng bày)
-50%
DRAGON

ODH Dragon 8.5 d 50m TQ ( dây trong) (Hàng trưng bày)

550.000₫ 1.100.000₫
-50%
ODH Oshima No.5 8.5mm vàng (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

ODH Oshima No.5 8.5mm vàng (Hàng trưng bày)

590.000₫ 1.180.000₫
-50%
ODH oshima No.1 8.5mm vàng ( mới ) (Hàng trưng bày)
-50%
OSHIMA

ODH oshima No.1 8.5mm vàng ( mới ) (Hàng trưng bày)

780.000₫ 1.560.000₫
-50%
ODH KCT 6.5 v 50m (TQ dây trong) (Hàng trưng bày)
-50%
ODH KCT 8.5 v 50m TQ (dây trong) (Hàng trưng bày)
-50%
ODH Dragon No.3 8.5 v 50m TQ (Hàng trưng bày)
-50%
DRAGON

ODH Dragon No.3 8.5 v 50m TQ (Hàng trưng bày)

772.500₫ 1.545.000₫
-50%
ODH Dragon 6.5 x 50m (TQ dây trong) (Hàng trưng bày)
-50%
DRAGON

ODH Dragon 6.5 x 50m (TQ dây trong) (Hàng trưng bày)

542.500₫ 1.085.000₫
-50%

Sản phẩm đã xem

Gọi điện 091 1531 551
Chat Zalo