Danh mục sản phẩm

Ống nhựa Oshima

OSHIMA

ODH Oshima No.5 6.5mm vàng

1.145.000₫
Hết hàng
OSHIMA

ODH Oshima No.1 6.5 v 50m TQ

1.550.000₫
Hết hàng
OSHIMA

ODH Oshima No.5 8.5mm vàng

1.180.000₫
OSHIMA

ODH Oshima 6.5mm vàng

18.000₫
Hết hàng
OSHIMA

ODH Oshima No.2 8.5 d 50m TQ

1.100.000₫
Hết hàng
OSHIMA

ODH Oshima No.2 6.5mm vàng

1.340.000₫
OSHIMA

ODH Oshima NO.2 13mm vàng

42.600₫
Hết hàng
OSHIMA

ODH Oshima No.1 8.5 v 50m TQ

1.550.000₫
Hết hàng
OSHIMA

ODH Oshima 8.5 v 50m TQ

1.050.000₫
Hết hàng
OSHIMA

Dây hơi đen Oshima 32mmx50 HQ

4.959.000₫
Hết hàng
OSHIMA

ODH oshima 8.5mm x 10m

191.000₫
OSHIMA

ODH oshima 8.5mm x 15m

285.000₫
OSHIMA

ODH oshima 8.5mm x 20m

371.000₫
OSHIMA

ODH oshima 8.5mm x 30m

556.000₫

Sản phẩm đã xem

Gọi điện 091 1531 551
Chat Zalo